Fizica - manual pentru clasa a 8-a
Autori: Christopher Clark, Mircea Nistor, Mircea Rusu


Manualul continuă seria reprezentată de manualele pentru clasele a 6-a şi a 7-a: el pune experimentul şi activităţile elevului în centrul învăţării şi înţelegerii fizicii. Stilul său este provocator şi interactiv, producând elevului o incitare permanentă, o atitudine faţă de conţinutul lecţiilor - nu doar o asimilare pasivă de cunoştinţe. Elevii sunt provocaţi în permanenţă să participe direct şi activ la descoperirea noilor cunoştinţe. Este exersat astfel procesul descoperirii în ştiinţă, dezvoltând şi împlinind personalitatea elevilor.

Textul lecţiilor are aspectul unui dialog cu elevul, făcându-l să se simtă familiar şi oferindu-i posibilitatea studiului individual, în propriul ritm. Întregul manual are un caracter interactiv, elevul devenind partener al procesului descoperirii.

Numeroasele experimente propuse pot fi realizate cu echipament elementar, la îndemână atât în clasă, cât şi acasă. Echipamentul elementar utilizat nu este doar ieftin, el întăreşte convingerea elevilor că fizica face parte din viaţa lor şi se manifestă inclusiv prin obiectele comune. Familiarizarea cu termenii şi ideile noi este sprijinită de modelări relevante, surprinzătoare pentru elevi. Folosind obiecte comune şi procese familiare, este facilitat transferul spre ideile şi fenomenele noi, pentru meoment nefamiliare.

Manualul conţine numeroase ilustraţii realizate prin sinteză electronică. Acest site găzduieşte versiunile tridimensionale interactive ale acestor ilustraţii: puteţi actiona direct asupra scenelor reprezentate, rotindu-le şi observându-le din orice unghi doriţi!

Pentru a depăşi cadrul limitat oferit de un manual tipărit, găsiţi aici material suplimentar pentru temele prezentate în manual:

Mecanica fluidelor

 • Fluide
  • Cronometru - aplicaţie pentru cronometrarea cu precizie de 0,001s
  • Cratere lunare - fotografie a craterelor lunare
  • Cratere terestre - formarea craterelor terestre în urma impactului meteoriţilor
 • Presiunea
 • Presiunea hidrostatică
 • Principiul fundamental al hidrostaticii
 • Presiunea atmosferică
 • Legea lui Pascal
 • Legea lui Arhimede
 • Propagarea sunetului
  • Generator audio - aplicaţie pentru generarea sunetelor
 • Fizica instrumentelor muzicale

Căldura

 • Agitaţia termică
 • Căldura
 • Transferul căldurii

Schimbarea stării de agregare

 • Topirea şi solidificarea
 • Vaporizarea şi condensarea
  • Răcoare în toiul verii - modul de funcţionare a unei instalatii de aer condiţionat
 • Sublimarea şi desublimarea

Sarcina electrică

 • Electrizarea corpurilor
 • Atomul
  • Abac... molecular - calcule efectuate rostogolind molecule
 • Explicarea electrizării
 • Curentul electric

Reţele electrice

 • Tensiunea electromotoare
 • Legea lui Ohm
 • Transferul de energie în circuitele electrice
 • Legile reţelelor electrice

Electromagnetismul

 • Forţa electromagnetică
 • Motorul electric
 • Inducţia electromagnetică
 • Alternatorul
  • Osciloscop - aplicaţie pentru vizualizarea semnalelor de la intrarea de microfon

Instrumente optice

 • Aparatul fotografic
 • Luneta
  • Cratere lunare - fotografie a craterelor lunare
  • Eclipsa 99 - fotografierea eclipsei
 • Mircroscopul

Radiaţiile şi radioprotecţia

 • Radiaţiile electromagnetice
 • Radiaţiile alfa şi beta
  • Elementul 118 - descoperirea elementului cu numărul 118
 • Efectele biologice ale radiaţiilor
 • Radioprotecţie

Energetica nucleară

 • Centrale nucleare
 • Armament nuclear
 • Accidente nucleare

Teme de sinteză

Surse de energie
Transformări energetice
Interacţiunea prin câmpuri
Telecomunicaţii
ċ
audio.zip
(120k)
Site Coordinator,
12 Nov 2009, 07:02
ċ
cronometru.zip
(104k)
Site Coordinator,
12 Nov 2009, 07:03
ċ
osciloscop.zip
(112k)
Site Coordinator,
12 Nov 2009, 07:02
Comments